Solární výroba elektřiny

Solární systémy na výrobu elektřiny (nebo také fotovoltaické systémy) představují jednu ze dvou možností aktivního využití sluneční energie (druhou možností je využití solárních systémů na ohřev vody a přitápění).

Fotovoltaické systémy se používají na převod sluneční energie na energii elektrickou. Tuto energii lze využít pro vlastní potřebu nebo ji odprodávat do veřejné distribuční sítě. Podle toho rozlišujeme fotovoltaické systémy na systémy typu OFF GRID nebo ON GRID. Princip činnosti výroby elektřiny spočívá v uvolňování elektronů z krystalické mřížky materiálu kolektoru energií dopadajících fotonů slunečního záření. Tyto elektrony se pak stávají zárodkem elektrického proudu. Účinnost fotovoltaických systémů, tedy poměr mezi energií vyrobenou z 1m2 plochy kolektoru a dopadovým slunečním zářením na tutéž plochu, je do 15 %. Konkrétní hodnota účinnosti závisí na typu použitého kolektoru. Životnost fotovoltaických kolektorů je 30 a více let. Podle způsobu uchycení kolektorů rozeznáváme pevné, jednoosé a dvouosé polohovací typy instalace. Před vlastní dodávkou fotovoltaického systému se provádí jeho návrh, jehož cílem je stanovení správného počtu a uspořádání kolektorů s ohledem na solární podmínky a požadovaný výkon systému. Kliknutím na výše potržené části textu získáte k jednotlivým tématům více informací.

Klikněte zde, pokud nás chcete kontaktovat.

Klikněte zde pro vyhotovení návrhu solárního systému zdarma.

Klikněte zde pro informace o dotacích.