Princip činnosti fotovoltaických systémů

Princip výroby elektřiny pomocí působení slunečního záření na polovodičový prvek je znám téměř 100 let. Fotony slunečního záření dopadají na přechod P-N a svou energií vyrážejí z krystalické mřížky elektrony, které se stávají volnými a jsou zárodkem elektrického proudu – viz obrázek vpravo. První fotovoltaické články z křemíku dopovaného jiným prvkem byly vyrobeny v 60. letech. Bouřlivý rozvoj nastal v 70. letech. Fotovoltaické kolektory se skládají ze vzájemně propojených solárních článků, z nichž každý generuje malou část elektrického napětí. V sekci Typy kolektorů naleznete více informací o jednotlivých typech fotovoltaických kolektorů. Další části fotovoltaického systému se liší v závislosti na tom, zda se jedná o systém OFF GRID nebo ON GRID. Více informací naleznete v sekcích OFF GRID systémy a ON GRID systémy.
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Princip činnosti fotovoltaického systému
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)