Dotace

Aktuálními dotačními programy jsou:

-  Nová zelená úsporám
- Financování a bankovní dotace 2013 pro bytové a panelové domy a malé a střední podniky


Nová zelená úsporám

Dne 20.2.2013 vydal Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP) tiskové prohlášení o nově připravovaném dotačním programu s názvem Nová zelená úsporám. Nyní SFŽP ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravuje dokumentaci programu, kterou následně předloží ke schválení vládě České republiky včetně první výzvy k předkládání projektů.

Program poběží v letech 2013 - 2020, přičemž první výzva by měla být podle zatím neoficiálních informací zveřejněna v srpnu 2013 a bude zaměřena i na instalaci solárních systémů na ohřev vody a přitápění v rodinných domech zprovozněných po datu 1.1.2013.

Více informací naleznete na www.zelenausporam.cz.

Důležitou změnou oproti předešlému programu Zelená úsporám je fakt, že již nebude možné o dotaci žádat v předstihu před instalací systému, tj. bude možné žádat pouze zpětně na již realizované systémy po 1.1.2013. Očekáváme, že jakmile bude nový program otevřen pro přijímání žádostí, zvedne se vlna velkého zájmu o instalace solárních systémů na ohřev vody a přitápění, přičemž na základě zkušenosti z října 2010 nelze vyloučit, že může dojít k následnému opětovnému uzavření přijímání žádostí. Doporučujeme proto vážným zájemcům o solární systém s realizací neotálet a investici provést v předstihu, neboť po otevření programu očekáváme opět výrazné vytížení našich kapacit. Podklady pro následné vyřízení dotace včetně případného zastupování před SFŽP na základě plné moci zajistíme bezplatně.

Pokud jde o výši poskytované dotace, tyto informace ještě nebyly oficiálně zveřejněny, nicméně z důvěryhodných zdrojů máme informace předběžné. V případě zájmu o tyto informace nás kontaktujte, resp. vypňte formulář Návrh zdarma.


Financování a bankovní dotace 2013
pro bytové a panelové domy a malé a střední podniky

Od dubna 2013 je v oblasti poskytování dotací zajímavou novinkou možnost čerpat zvýhodněný úvěr pro solární systémy na ohřev vody v bytových a panelových domech a malých a středních podnicích. Kromě zvýhodněné úrokové sazby je investice do systému z 10-ti procent zadotována přímo bankou.

Jedná se o unikátní novinku v České republice
jenž je výsledkem spolupráce nejmenovaného výrobce solárních kolektorů a nejmenované banky (jména výrobce a banky nejsou uvedena záměrně z důvodu ochrany před konkurencí).

Pro více informací nás kontaktujte, resp. vyplňte formulář Návrh zdarma.

Klikněte zde, pokud nás chcete kontaktovat.

Klikněte zde pro vyhotovení návrhu solárního systému zdarma.

Klikněte zde pro informace o dotacích.