Fotovoltaické systémy typu OFF GRID

Systémy OFF GRID (nebo také ostrovní systémy) jsou takové, u nichž je vyráběná elektřina spotřebována výhradně v objektu, v němž je systém instalován. Systém kromě fotovoltaických kolektorů sestává z regulátoru nabíjení, baterie a propojovacích prvků, tj. kabelů, konektorů, vypínačů, atd. – viz obrázek vpravo. Užitečným doplňkem jsou úsporné spotřebiče – žárovky, lednice, televize, apod. tak, aby fotovoltaický systém pokryl pokud možno veškerou spotřebu elektřiny v objektu. Ideální jsou spotřebiče pracující na nízkém napětí 12 nebo 24 V. Chceme-li napájet spotřebiče na střídavé napětí 220 V, systém musí mít dostatečnou kapacitu a dále musí obsahovat i tzv. střídač (nebo také invertor), který promění stejnosměrný proud na střídavý. Systémy OFF GRID prodražují akumulátory, které mají vyšší pořizovací cenu a jejichž životnosti je zhruba poloviční než je životnost kolektorů. Jedná se o speciální typ baterií, které jsou optimalizovány na hluboké vybíjení a mají nízké hodnoty samovybíjení. Regulátory nabíjení prodlužují životnost baterií tím, že je chrání před přebíjením nebo vybitím na nulu. Význam systémů OFF GRID je především v třetích zemích, kde není dostupná elektrická síť. V Evropě se používají pro noční osvětlení, pro napájení varovných a jiných signálů v dopravě, jako zdroj energie pro izolované přístroje např. v meteorologii nebo komunikaci, jako vhodný doplněk malých chatiček a všude tam, kde není přívod elektrické energie a jeho realizace by byla finančně neefektivní.


Kombinace fotovoltaického a termosolárního systému

Fotovoltaické systémy typu OFF GRID se také mohou použít v kombinaci s termosolárními systémy, kdy malý fotovoltaický kolektor napájí elektronickou regulaci a oběhové čerpadlo solárního okruhu termosolárního systému. Tím činí termosolární systém energeticky samostatným. Více informací o termosolárních systémech získáte v sekci Solární ohřev vody a přitápění.

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Fotovoltaický systém typu OFF GRID
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)