Solární ohřev vody a přitápění

Solární systémy na ohřev vody a přitápění (nebo také termosolární či fototermické systémy) představují jednu ze dvou možností aktivního využití sluneční energie (druhou možností je využití solárních systémů na výrobu elektřiny).

Mezi základní způsoby využití termosolárních systémů patří ohřev teplé užitkové vody, podpora vytápění domů a vytápění bazénů. Lze je též využít k výrobě technologického tepla a provádění solárního chlazení, nicméně tyto způsoby využití nejsou zatím příliš rozšířené. Princip činnosti spočívá ve využití tepla vznikajícího dopadem slunečního záření na povrch termosolárních kolektorů a jeho následném transportu pomocí teplonosné kapaliny do zásobníku, kde je uchováno pro další použití. Podle rychlosti a způsobu průtoku teplonosného média rozlišujeme několik typů termosolárních systémů. Účinnost termosolárních systémů, tedy poměr mezi energií vyrobenou z 1m2 plochy kolektoru a dopadovým slunečním zářením na tutéž plochu, je cca 80 %. Tato hodnota závisí především na typu použitého kolektoru. Životnost fototermických systémů je 30 a více let. Před vlastní dodávkou termosolárního systému se provádí jeho návrh, jehož cílem je optimalizace energetických zisků v závislosti na konkrétních podmínkách a oblastech využití. Kliknutím na výše potržené části textu získáte k jednotlivým tématům více informací.

Klikněte zde, pokud nás chcete kontaktovat.

Klikněte zde pro vyhotovení návrhu solárního systému zdarma.

Klikněte zde pro informace o dotacích.