Účinnost termosolárních kolektorů

Část slunečního záření dopadajícího na termosolární kolektory se ztrácí odrazem na skle a absorpcí – viz obrázek vpravo. Tyto ztráty, stejně jako ztráty, které vznikají při přechodu tepla na solární kapalinu, jsou zohledněny v tzv. optické účinnosti kolektoru, tedy účinnosti, kterou kolektor vykazuje při nulovém rozdílu mezi teplotou kolektoru a teplotou okolního prostředí. S narůstajícím rozdílem těchto teplot účinnost kolektoru klesá, protože vznikají další ztráty do okolního prostředí vedením, sáláním nebo pohybem vzduchu. Tyto ztráty jsou zohledněny lineárním a kvadratickým koeficientem tepelné ztrátovosti, což jsou vedle optické účinnosti další důležité parametry kolektoru. Jak je patrné z grafu na druhém obrázku vpravo, jednotlivé typy kolektorů vykazují rozdílné charakteristiky závislosti účinnosti kolektoru na rozdílu teploty v kolektoru a teploty okolí. Více informací o jednotlivých typech kolektorů naleznete v sekci Typy kolektorů. Z grafu je patrné, že vakuové trubicové kolektory jsou výkonnější v chladnějším počasí, kdy rozdíl výše zmíněných teplot je vyšší a naopak při slunečném počasí, kdy rozdíl těchto teplot jsou menší, jsou výkonnější kolektory ploché.

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Ztráty energie
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Účinnosti jednotlivých typů kolektorů
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)