Způsoby využití termosolárních systémů

Termosolární systémy se využívají nejčastěji k ohřevu teplé užitkové vody, přitápění domů, přitápění bazénů, resp. kombinaci dříve uvedených způsobů užití. Lze je též využít k výrobě technologického tepla a provádění solárního chlazení, nicméně tyto způsoby využití nejsou zatím příliš rozšířené.


Ohřev teplé užitkové vody

Ohřev teplé užitkové vody je v objektech určených pro bydlení z hlediska návratnosti realizované investice nejlepším způsobem využití termosolárních systémů. Jak vyplývá z grafu na obrázku vpravo, bývá spotřeba teplé vody v průběhu roku víceméně stabilní, naproti tomu množství slunečního záření značně kolísá s výraznou nabídkou v letním a omezenou nabídkou v zimním období. U dobře navržených systémů lze dosáhnout ročních úspor přibližně 60 – 70 % z nákladů na ohřev vody. Přibližně 75 % těchto úspor připadá na období od dubna do října a 25 % na zbytek roku. V období od května do srpna se úroveň solárního krytí pohybuje v rozmezí od 90 do 100 % maximální úrovně solárních zisků, lze tedy operovat s minimální nebo žádnou potřebou dohřevu vody pomocí sekundárních zdrojů tepla. V přechodném jarním a podzimním období, tedy během měsíců březen, duben, září a říjen solární ohřev stále dokáže zajistit většinu tepla pro přípravu užitkové vody. V zimních měsících přispívá k omezení nákladů na konvenční způsob ohřevu tím, že vodu dokáže předehřát z 5 nebo 10°C na 20 až 30°C.


Přitápění domů

Sluneční kolektory lze vedle ohřevu teplé vody také použít pro podporu vytápění domu. I když návratnost investice do tohoto systému je delší než v případě ohřevu teplé vody, lze u nízkoenergetických domů ušetřit až 35 % nákladů z celkové potřeby energie na vytápění a ohřev teplé vody. Delší návratnost investice je dána především skutečností, že zimní období, kdy potřebujeme topit nejvíce, je obdobím, kdy máme k dispozici nejméně slunečního záření (viz graf vpravo). Tedy, aby se mohlo vytápění místností podpořit, musí se stanovit relativně velká plocha termosolárních kolektorů. Při větší ploše kolektorů je však potřeba zamezit přehřívání systému v letních měsících – ideálním způsobem je v takovém případě použití solárního systému i k ohřevu bazénu.


Ohřev bazénu

Solární ohřev může i výrazně prodloužit sezónu užívání venkovních bazénů, resp. snížit náklady na vytápění bazénů krytých. Ohřev bazénu je ideální doplněk systémů pro přitápění domů a ohřev teplé vody, neboť v letních měsících zajišťuje odběr tepla z velké plochy kolektorů, která je potřeba pro přitápění domu v zimních měsících. Přitápění bazénu je však možné využít i jako zajímavý doplněk k systému pouze pro ohřev teplé vody. V takovém případě větší plocha kolektorů zajišťující ohřev teplé vody a bazénu v létě umožňuje v zimě snížit potřebu dohřevu teplé vody na minimum.


Optimální využití

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska návratnosti je nejlepší variantou využít termosolární kolektory na ohřev teplé užitkové vody (úspora nákladů mezi 60-70 %). V případě, že je k dispozici bazén, vyplatí se jej zapojit jako spotřebič tepla v letních měsících, a to ať k systému na přitápění domu včetně ohřevu teplé vody nebo ještě lépe k systému pouze na ohřev teplé vody.

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Potřeba tepla
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)