Základní typy termosolárních systémů

Podle rychlosti a způsobu průtoku teplonosné kapaliny dělíme termosolární systémy na High-Flow, Low-Flow, Matched-Flow, Drain-Back a samotížné systémy.


High-Flow systém

Rychlost průtoku teplonosné kapaliny u High-Flow (HF) systémů je 30 až 70 l/hod na m2 plochy kolektorů. Tím, že u nich dochází k rychlejšímu ochlazování kapaliny v kolektorech, tedy teplota kolektorů je při plném slunečním záření vyšší pouze o 8 až 12° C než teplota okolního prostředí, je kolektor provozován s dobrou účinností - více informací o vztahu provozní teploty a účinnosti kolektorů naleznete v sekci Účinnost kolektorů. Aby teplonosné médium dosáhlo vyšší teploty, musí oběhnout systémem vícekrát, tzn., že zásobník je vyhříván pomalu a dosažení požadované teploty trvá déle. HF systémy jsou vhodné především pro menší solární soustavy, tedy soustavy např. pro ohřev teplé vody u rodinných domů.


Low-Flow systém

Rychlost průtoku teplonosné kapaliny u Low-Flow (LF) systémů je 8 až 15 l/hod na m2 plochy kolektorů. Při této rychlosti se teplota kolektorů oproti okolí může zvýšit až o 50° C, čímž dojde ke snížení účinnosti kolektorů - více informací o vztahu provozní teploty a účinnosti kolektorů naleznete v sekci Účinnost kolektorů. Vyšší teplota teplonosné kapaliny však umožní vodu v zásobníku ohřát na vyšší teplotu. Aby se tato výhoda plně využila, je vhodné LF systém kombinovat se zásobníkem s nabíjením ve vrstvách. Při optimálně vyladěných komponentách jsou tak oproti HF systému možné výnosy vyšší až o 20 %. LF systémy jsou vhodnější spíše pro vetší soustavy, tedy soustavy se zahrnutým přitápěním.


Matched-Flow systém

Matched-Flow (MF) systém spojuje výhody obou předchozích systémů, tedy u LF docílení dostatečně vysoké teploty v zásobníku a u HF optimalizovaných výnosů z kolektorů. Specifický průtok teplonosné kapaliny se pohybuje v rozmezí mezi 10 až 40 l/hod na m2 plochy kolektorů.


Drain-Back systém

Teplonosná kapalina v tomto systému netvoří uzavřený okruh. V klidovém stavu, když sluneční záření není dostatečné, se teplonosné médium nachází v záchytné nádrži, přičemž kolektory jsou prázdné. Při vysvitnutí slunce se spustí čerpadlo a kapalina je načerpána do kolektorů. Po dosažení požadované teploty je kapalina opět vypuštěna do nádrže, kde je připravena předat teplo dále.


Samotížný systém

Výše uvedené systémy jsou s tzv. nuceným oběhem. U samotížných systémů je teplonosná kapalina uváděna do pohybu na základě nižší hmotnosti teplejší kapaliny a jejího stoupání vzhůru. Ohřátá kapalina stoupá z kolektorů vzhůru do zásobníku, kde je předáním tepla ochlazena a následně klesá do spodní části kolektoru – viz obrázek vpravo.


Nejčastěji používané systémy

Pro naše středoevropské podmínky se nejlépe osvědčují soustavy, které se svojí kategorizací řadí mezi systémy uzavřené tlakové, s nuceným oběhem a s vysokorychlostním (HF), případně modulovaným (MF) průtokem teplonosné kapaliny. Tyto soustavy v našich podmínkách vykazují nejpříznivější poměr cena/výkon.