Typy instalace fotovoltaických kolektorů

Pro montáž fotovoltaických kolektorů se používají různé konstrukce z pozinkované oceli nebo duralu. Podle způsobu upevnění rozlišujeme tři typy instalací fotovoltaických kolektorů:


Pevná instalace

Fotovoltaické kolektory jsou napevno uchyceny k nepohyblivému stojanu. Optimální orientace je na jih pod sklonem 30° - 35°. V našich podmínkách při této poloze činí roční produkce cca 1000 pracovních hodin v plném výkonu kolektorů.


Polohovací jednoosá instalace

Sestava fotovoltaických kolektorů na nosné konstrukci pod optimálním úhlem 35° sleduje slunce v ose východ – západ. V našich podmínkách u těchto systémů roční produkce činí cca 1250 pracovních hodin v plném výkonu kolektorů. Tyto systémy většinou nelze instalovat na střechy, a to z důvodu statiky.


Polohovací dvouosá instalace

Dvouosé polohování znamená natáčení sestav fotovoltaických kolektorů za sluncem tak, aby bylo vždy dosaženo kolmého dopadu paprsku, tzn., že slunce je sledováno v azimutu i výšce. V našich podmínkách u těchto systémů roční produkce činí cca 1370 pracovních hodin v plném výkonu kolektorů. Tyto systémy opět většinou nelze instalovat na střechy, a to z důvodu statiky.


Nejčastěji používané systémy

V poslední době, jak klesá prodejní cena fotovoltaických kolektorů, upouští se od pohyblivých instalací. Ačkoliv investiční náklady na dvouosé polohování oproti pevné instalaci jsou jen o 20 % vyšší a výnosnost je o cca 30 % vyšší, jsou polohovací systémy zatíženy vyššími provozními náklady na údržbu.Pevná instalace


Polohovací dvouosá instalace