Návrh fotovoltaických systémů

Návrh fotovoltaického systému spočívá ve stanovení správného počtu a uspořádání kolektorů s ohledem na solární podmínky a požadovaný výkon systému. K tomu je zapotřebí znát charakteristiky jednotlivých typů kolektorů. Každý typ fotovoltaického kolektoru je totiž vedle rozměrů a hmotnosti charakterizován typem a počtem solárních článků a dále následujícími elektrickými veličinami:

Veličina [jednotka]VeličinaPoznámka
PMPP [W]výkon v optimálním bodě (Maximum Power Point)jednotka nominálního výkonu fotovoltaického kolektoru (měřeno při osvitu 1000 W/m2 a při teplotě 25°C)
UMPP [V]napětí v optimálním bodě 
IMPP [A]proud v optimálním bodě 
UOC [V]napětí naprázdno (napětí při nulovém proudu)je dáno typem článku a klesá se zvyšující se teplotou kolektoru
ISC [A]zkratový proud (proud při nulovém napětí)stoupá se zvyšující se intenzitou slunečního záření


Obrázek vpravo pro ilustraci ukazuje vzájemnou závislost výstupního proudu a výstupního napětí kolektoru při různých intenzitách slunečního záření. Účinnost fotovoltaických kolektorů s rostoucím stářím mírně klesá. Většina výrobců garantuje pokles nominálního výkonu maximálně o 20 % za 20 let.

Nabízíme možnost nechat si od nás navrhnout fotovoltaický systém zdarma. Více informací naleznete v sekci Návrh zdarma.

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Vliv intenzity slunečního záření na výstupní napětí a proud
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)