Solární systémy pro bytové domy, rodinné domy
a komerční objekty    Tepelná čerpadla


Již od roku 2009 se zabýváme projekcí, realizací a servisem systémů pro využití sluneční energie a její transformaci do oblasti reálného využití lidskou společností.


Solární energie

Současné tempo spotřeby zásob paliv na Zemi je dlouhodobě neudržitelné. Odhady uvádějí, že při současné úrovni spotřeby zásoby uranu vystačí na nadcházejících 29 let, zásoby ropy na 43 let, zemního plynu na 67 let a uhlí na 185 let. Zásoby paliv však nevznikly ničím jiným než akumulováním sluneční energie po dobu miliónů let. Přitom Slunce je schopno během 3-4 hodin na Zemi vyzářit množství odpovídají současné roční spotřebě lidstva. Jak tuto energii zachytit a využít? Pomocí solárních systémů.


Solární systémy

Solární systémy transformují sluneční energii na teplo nebo na elektřinu. Podle způsobu využití sluneční energie solární systémy dělíme na:

   - termosolární systémy pro výrobu tepla (též termické či fototermické)
   - fotovoltaické systémy na výrobu elektřiny (též voltaické)


Termosolární systémy pro rodinné domy

Termické solární systémy nacházejí největší využití u rodinných domů. Způsoby možného využití jsou:

         - ohřev teplé vody
         - přitápění domu
         - ohřev bazénu

- kombinace výše uvedených způsobů užití


Termosolární systémy pro bytové domy

Zajímavým a právě se rodícím trendem je využití termických solárních systémů pro ohřev vody v bytových domech. Tyto systémy již při 50% úspoře energie na ohřev teplé vody vykazují návratnost 5 - 10 let oproti např. 15-tileté návratnosti investice do zateplení domu. Termosolární systémy pro bytové domy tak umožňují snižovat závislost na centrálním zásobování teplem a částečně tak čelit rostoucím cenám za dodané teplo.
Tepelná čerpadla

Mezi nepřímé způsoby využití sluneční energie patří rovněž tepelná čerpadla, která převádějí teplo z okolního vzduchu, vody, resp. země naakumulované ze slunečního záření na vyšší teplotní úroveň a umožňují tak tuto energii využít pro přitápění domu, ohřev teplé vody, ohřev bazénu, případně jejich kombinaci.


Klikněte zde, pokud nás chcete kontaktovat.

Klikněte zde pro vyhotovení návrhu solárního systému zdarma.

Klikněte zde pro informace o dotacích.