Termické solární systémy pro bytové domy

Zajímavým a právě se rodícím trendem je využití termických solárních systémů pro ohřev vody v bytových domech. Tyto systémy již při 50% úspoře energie na ohřev teplé vody vykazují návratnost 4 - 9 let oproti např. 15-tileté návratnosti investice do zateplení domu. Solární systémy pro bytové domy tak umožňují snižovat závislost na centrálním zásobování teplem a částečně tak čelit rostoucím cenám za dodané teplo.

Aktuálně pořádáme vzdělávací semináře na téma Sluneční ohřev teplé vody pro bytové domu. Účast na semináři je bezplatná. Pro více informací klikněte zde.

Ačkoliv postoj teplárenských společností k alternativním zdrojům energií nebývá z pochopitelných důvodů vstřícný, jak ukazují zkušenosti, není tento postoj základní překážkou krokům vedoucím k částečnému, ne-li úplnému osamostatnění domu od centrálního zásobování teplem s pomalu, ale jistě rostoucí cenou za dodaný GJ tepla. Jak zjišťujeme, překážkou k masovějšímu nástupu solárního ohřevu vody je spíše nedostatečná informovanost veřejnosti o technologických a zákonných možnostech, a to i vlivem všeobecného mediálního zastínění těchto systémů solárními elektrárnami, jenž přispěly k nepopulárnímu zvyšování cen elektřiny, a které také stanovením nových výkupních cen od 1.1.2013 již ztratily mnoho na ekonomické atraktivitě.

Smysluplnost tohoto řešení může v České republice již však potvrdit několik tisíc spokojených uživatelů solárního systému na bytovém domě.

Zajímavou novinkou v olastí dotování velkoplošných solárních systémů je Financování a bankovní dotace 2013 pro bytové a panelové domy a malé a střední podniky. Pro více informací klikněte zde.
Klikněte zde, pokud nás chcete kontaktovat.

Klikněte zde pro vyhotovení návrhu solárního systému zdarma.

Klikněte zde pro informace o dotacích.