Alternativní energie

Nadměrná spotřeba energetických zásob Země

Za pouhých sto let zvýšilo lidstvo svou spotřebu energie na šestnáctinásobek. Zároveň se pětkrát zvýšilo znečištění ovzduší. Jedním ze stěžejních témat dnešní ekologie je nadměrná spotřeba energetických zásob planety Země. Toto téma si zasluhuje pozornost ze dvou důvodů. Za prvé spalováním fosilních zdrojů dochází k uvolňování plynů, které vytvářejí skleníkový efekt v rámci zemské atmosféry. Za druhé současné tempo spotřeby neobnovitelných energetických zdrojů je dlouhodobě neudržitelné. Odhady uvádějí, že při současné úrovni spotřeby zásoby uranu vystačí pouze na nadcházejících 29 let, zásoby ropy na 43 let, zásoby zemního plynu na 67 let a zásoby uhlí na 185 let.


Alternativní zdroje

Zesiluje se tedy tlak na zužitkování obnovitelných energetických zdrojů, mezi které kromě vodní, mořské, větrné a geotermální energie řadíme i energii Slunce. Pokud si uvědomíme, že současné zemské zásoby uhlí, topného oleje nebo zemního plynu nejsou ničím jiným, než akumulovanou sluneční energií za dobu mnoha miliónů let, stane se význam sluneční energie ještě více patrným. Sluneční záření vzniká z termonukleární přeměny vodíku v helium. Ačkoliv Země zachytí pouze necelé 2 miliardtiny slunečního energetického toku, je to stále nezměrné množství energie – bylo spočteno, že roční celosvětovou spotřebu energie Slunce na Zemi vyzáří pouze během 3-4 hodin. K uspokojení energetických potřeb lidstva by tedy stačilo při pětiprocentní účinnosti přeměny sluneční energie pouze 0,13 % zemského povrchu. Obrovský potenciál sluneční energie je lépe ilustrován na obrázku vpravo. Velká krychle představuje energii, kterou Slunce na Zemi vyzáří za jeden rok, zatímco malé krychle znázorňují současné celosvětové zásoby energie na Zemi. Nejmenší krychle symbolizuje roční celosvětovou potřebu energie.

Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně.

Sluneční energie v porovnání
s energetickými zásobami Země
(Pro zvětšení obrázku na něj přemístěte myš.)