Účinnost tepelných čerpadel

Účinnost tepelných čerpadel se měří tzv. topným faktorem (někdy taktéž zvaným účiníkem), který udává poměr mezi tepelnou energií čerpadlem dodanou z okolního prostředí (ze země, vody nebo vzduchu) a elektrické energie potřebné pro pohon kompresoru čerpadla. Jedná se tedy o poměr mezi tepelným výkonem a elektrickým příkonem zařízení, jímž se běžně měří i účinnost u jiných zdrojů tepla. Hodnota topného faktoru se většinou pohybuje v rozsahu 2,5 – 4 s tím, že čím je toto číslo vyšší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější. Např. hodnota 3 znamená, že dodáním 1kWh elektrické energie získáme 3 kWh tepelné energie pro vytápění, resp. ohřev teplé vody. Okamžitá hodnota topného faktoru se mění podle provozních podmínek, a proto se pro celkové hodnocení čerpadla používá tzv. provozní (nebo také průměrný) topný faktor za celou topnou sezónu.

Topný faktor příznivě ovlivňují následující skutečnosti:
- co nejvyšší teplota nízkoteplotního zdroje, ze kterého je teplo odebíráno,
- co nejnižší teplota teplonosné látky v topné soustavě.
Platí tedy, že čím jsou si teplotní úrovně nízkopotenciálního zdroje tepla a topného okruhu bližší, tím je topný faktor vyšší. Z provozního hlediska je proto nejvýhodnější kombinovat tepelné čerpadlo s nízkoteplotní otopnou soustavou s velkoplošnými tělesy, s podlahovým vytápěním nebo s jejich kombinací.

Topné faktory čerpadel od různých výrobců se mohou značně lišit. Při porovnání je třeba dávat pozor, aby byly shodné provozní podmínky, pro které se daný topný faktor uvádí. Stále totiž neexistuje jednotný standard, který by zajistil, aby čísla udávaná výrobci byla snadno srovnatelná. U hodnoty topného faktoru by proto měla být vždy uvedena teplota nízkoteplotního zdroje teplota, teplota topné vody (vzduchu) a tepelný výkon nebo elektrický příkon čerpadla. Například "TF 3,2 při B0W35" znamená, že topný faktor TČ je 3,2 při teplotě nemrznoucí kapaliny na vstupu do čerpadla 0 °C a teplotě otopné vody na výstupu čerpadla 35 °C.

Klikněte zde, pokud nás chcete kontaktovat.

Klikněte zde pro vyhotovení návrhu solárního systému zdarma.

Klikněte zde pro informace o dotacích.