Chlazení pomocí tepelného čerpadla

Pokud jsou v domě k vytápění použity otopná tělesa typu fan-coil a pokud jsou rozvody topení důkladně zaizolované proti kondenzaci, lze použít speciální typ tepelného čerpadla i ke chlazení domu. Podle způsobu, jakým chlazení probíhá, se chlazení dělí na pasivní a aktivní.


Pasivní chlazení

Pasivní chlazení spočívá ve spuštění okruhu tepelného čerpadla bez zapnutí funkce kompresoru pomocí tzv. modulu pasivního chlazení. Chladivo ve vnitřním prostředí teplo odebírá a ochlazuje se ve vnějším prostředí. Výhodou pasivního chlazení je, že příkon systému není zatížen spotřebou elektřiny kompresoru a tedy se rovná jen příkonu cirkulačních čerpadel. Pomocí tohoto typu chlazení lze obvykle zajistit příjemný komfort, pokud to však venkovní teploty neumožňují, je potřeba použít chlazení aktivní. Pasivní chlazení se může využít u všech typů tepelných čerpadel s výjimkou čerpadel, jejichž zdrojem je venkovní vzduch.


Aktivní chlazení

Aktivní chlazení je de facto srovnatelné s funkcí klasické chladicí jednotky. Použije se tam, kde pro zajištění tepelné pohody nepostačuje pasivní chlazení, přičemž u čerpadel, jejichž zdrojem je venkovní vzduch, se musí použít aktivní chlazení vždy. Rozdíl oproti pasivnímu chlazení je zapojení funkce kompresoru (pomocí modulu aktivního chlazení), který umožní dosáhnout většího požadovaného teplotního rozdílu mezi exteriérem a interiérem objektu. S tím však souvisí i vyšší příkon a spotřeba elektřiny.

Klikněte zde, pokud nás chcete kontaktovat.

Klikněte zde pro vyhotovení návrhu solárního systému zdarma.

Klikněte zde pro informace o dotacích.